“НОВІ КНИГИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ”

Чайковська О.М. Психологія підліткової конфліктності: навчальний посібник / О.М. Чайковська. − Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. − 126 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні (визначення поняття,психологічних механізмів і детермінант) та прикладні (психологічні діагностика і корекція) аспекти конфліктності особистості підлітка; розкрито окремі методи, форми, прийоми превентивної роботи з підлітками.

Для студентів психологічних та педагогічних спеціальностей, соціальних педагогів, працівників соціальних служб, шкільних психологів, педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.