“НОВІ КНИГИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ”

Чайковська О.М. Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки: монографія / О.М. Чайковська. – К.: КНТ,  2018. −  166 с.

Монографія присвячена дослідженню психологічних особливостей конфліктності у підлітків, схильних до девіантної поведінки. Висвітлено

стан розроблення проблеми конфліктності у психолого-педагогічній літературі, розкрито психологічну структуру конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки.

Проаналізовано методичну базу та основні етапи емпіричного дослідження психологічного змісту конфліктності у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки. Емпірично досліджено психологічні особливості конфліктності підлітків, схильних до девіантної поведінки.

Для психологів, викладачів, аспірантів, студентів психологічних факультетів університетів, усіх, хто цікавиться проблемами конфліктності особистості, схильної до девіантної поведінки.