“НОВІ КНИГИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ”.

Панчук Н.П. Становлення ціннісної сфери майбутнього педагога: Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 124 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються психологічні особливості проблеми ціннісних орієнтацій та їх становлення у майбутнього вчителя засобами активних методів навчання. Посібник містить теоретичну (лекційні заняття) та практичну частину (тренінгові заняття) для проведення спецкурсу «Ціннісні орієнтації майбутнього вчителя», розробленого автором. Рекомендується студентам психологічних та педагогічних спеціальностей, а також може бути у нагоді викладачам, вчителям, практичним психологам.