“НОВІ КНИГИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ”

Дуткевич Т.В. Дитяча розвивально-корекційна психологія: модульний навч. посіб. / Т.В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 304 с.

У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології,  розкрито теоретичні основи й прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації.

Проаналізовано психологічні особливості розвитку і корекції  спілкування, діяльності, пізнавальних й емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини у системі дошкільної та шкільної освіти. Зміст посібника складається з текстів лекцій,  практичних завдань, додатків та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам закладів вищої освіти, що спеціалізуються у галузі психології та педагогіки; може використовуватись викладачами психолого-педагогічних дисциплін; працівниками закладів дошкільної й шкільної ланок освіти.