“НОВІ КНИГИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ”

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Практикум / Т.В. Дуткевич. – К.: КНТ, 2018. – 204 с.

У практикумі подано опис навчальної дисципліни «Дитяча психологія», методичні рекомендації для студентів – щодо ефективних способів та прийомів вивчення дитячої психології; і для викладачів – з організації  навчальних занять з відповідної дисципліни.  

Основна частина практикуму складається з розробок  практичних занять, кожне зяких містить перелік теоретичних питань для обговорення, список літератури, практичну роботу, завдання для самостійного та індивідуального виконання, завдання програмованого контролю знань. Використано активні й творчі методи навчання (обговорення, дискусії, групова робота, міні-дослідження, творчі завдання).

Практикум рекомендується студентам спеціальностей „Дошкільна освіта”, „Психологія”, „Практична психологія”, може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх навчальних закладів.