Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2018 році.

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Звертаємо Вашу увагу, що у 2018 р. кафедрою психології освіти забезпечується прийом студентів на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю “Психологія” (освітня програма “ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”).