МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ

Запрошує креативну, талановиту, цілеспрямовану молодь на навчання

за освітньою програмою

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем БАКАЛАВР денної форми навчання  Термін навчання 4 роки

Кафедра психології освіти пройшла успішній шлях становлення та розвитку з моменту свого створення у 1989 р. На кафедрі працює 10 кандидатів психологічних наук, з яких один професор і п’ять доцентів – відомих в Україні фахівців з практичної психології. На базі кафедри працюють навчально-наукові лабораторії психологічного тренінгу та консультування, організаційної психології, психології і педагогіки вищої школи. Завідувач кафедри – професор, кандидат психологічних наук Дуткевич Тетяна Вікторівна

Хто такий практичний психолог?

Сьогодні важко знайти людину, яка б не чула про психологію. Але попри її чималу популярність все ж вона залишається таємним знанням, а професія практичного психолога обростає міфами.

Практичний психолог – це не психіатр.

Практичний психолог не використовує в своїй діяльності медикаментозних методів і не лікує взагалі. З психічними відхиленнями має справу лікар-психіатр.

Практичний психолог – це не психотерапевт.

На відміну від психотерапевта, практичний психолог не працює з невротичними розладами людей (істерія, астенія тощо).

Яка відмінність між практичним психологом і психологом взагалі?

Психолог працює переважно у науковій площині з літературою, документами, проводить психологічні дослідження, пише наукові праці, складає загальні рекомендації з оптимізації життя та розробляє психологічні технології його вдосконалення.

Практичний психолог професійно допомагає людям у складних життєвих ситуаціях, а саме:

 • незадовільних взаєминах з близькими, родичами, друзями;
 • порушення спілкування в учнівських і виробничих колективах;
 • труднощів у навчанні й вихованні дітей;
 • пристосування до нових умов життя;
 • прийняття важливих доленосних рішень;
 • проблем вибору та зміни професії.

Практичний психолог допомагає людині виробити у собі важливі якості (комунікабельність, ввічливість, креативність, здібності, наполегливість, самовладання, організованість, емоційну культуру, соціальний інтелект тощо) і позбутись тих, що заважають (невпевненість, низька самооцінка, конфліктність, агресивність, безініціативність, тривожність, роздратованість).

Практичний психолог працює як з окремою людиною так і з групами людей. Основний інструмент роботи практичного психолога – спілкування з людьми, він – фахівець зі спілкування.

Практичний психолог не має готових рішень.

Більшість з нас вважає, що варто звернутись до практичного психолога, і він дасть пораду, навчить жити. Насправді практичний психолог швидше є провідником, який допоможе людині знайти оптимальний шлях до мети, зорієнтуватися з вибором. Ніхто, окрім самої людини, не зможе знайти найкращий розв’язок проблеми, оскільки лише вона знає, що для неї найліпше, на що вона здатна. Практичний психолог створить умови, щоб людина розібралася в собі, знайшла найкращий вихід зі своєї скрутної ситуації.

Можливості, які надає навчання за освітньою програмою «Практична психологія»:

Вивчення сучасних фахових дисциплін:

 • психологія сім’ї та психокорекція сімейних відносин;
 • дитяча розвивально-корекційна психологія;
 • психологія реклами;
 • психологія успіху;
 • психологія кризових станів;
 • психологія суїциду;
 • психологія девіантної поведінки;
 • психологія творчості;
 • конфліктологія
 • та ін.

Участь у цікавих психологічних тренінгах:

 • тренінг комунікативної компетентності;
 • тренінг формування команди;
 • акмеологічний тренінг.

Особистісне зростання шляхом:

 • навчання іноземним мовам у Лінгвістичному центрі при університеті;
 • участі у художній самодіяльності, виступах команд клубу веселих та кмітливих;
 • здобуття лідерських й організаторських якостей у процесі громадської і волонтерської роботи, участі в органах студентського самоврядування;
 • естетичне й інтелектуальне задоволення від знайомства з багатою історією, архітектурою, чарівною природою Кам’янця-Подільського – старовинного затишного українського міста.

Результати навчання за освітньою програмою «Практична психологія»:

 • оволодіння фахом практичного психолога для роботи у галузях освіти, медицини, соціального захисту населення, в органах місцевого самоврядування, у державних адміністраціях, інших установах, організаціях;
 • здобуття важливих життєвих компетентностей, що необхідні у повсякденному спілкуванні з друзями, у родині, з дітьми та для ефективного особистісного зростання і саморозвитку;
 • можливість продовжити навчання у магістратурі, аспірантурі, займатись науковою роботою.

Студенти забезпечені місцями у затишних гуртожитках, що розташовані у центрі міста,

Психе́я, або Психе (з грец. душа) – у давньогрецькій міфології уособлення людської душі, чарівна дівчина з крилами метелика, закохана в Амура.

Вибирайте предмет відповідно вашим здібностям, подумайте, що ваші плечі можуть скинути, і що вони можуть нести. – Горацій.

Найсильніший чинник зростання лежить в людському виборі. – Джордж Еліот.

Бажаємо успіху у здійсненні життєвого вибору!