Завершальний етап 3-місячного стажування професора Т.В. Дуткевич і доцента Н.П. Панчук у закладах вищої освіти Республіки Польщі (27-30 листопада 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції» (м. Тернопіль, 19-20 жовтня 2018 р.)

Участь доцента Савицької О.В. у IV Міжнародній науковій конференції “Здоров’я сім’ї в сучасному суспільстві – досвід Польщі та України” (м. Люблін, Республіка Польща, серпень 2017 р.)

Стажування проф. Дуткевич Т.В. на кафедрі психології Академії Педагогічної у м. Кракові (Республіка Польща)

Науково-практичний семінар “Актуальні проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників” у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі (м. Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2017 р.)

Конференція у Придністровському державному університеті імені Т.Г. Шевченка

V науково-практична конференція з організаційної та економічної психології “Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін” (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2008 р.)

Науково-практичний семінар “Психологія управління, організаційна психологія та психологія праці: сучасні проблеми та виклики” (3 жовтня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський)

Міжвузівський семінар “Актуальні проблеми професійного розвитку особистості у школі: теорія і практика” (м. Кам’янець-Подільський, 21-22 жовтня 2010 р.)

VІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології (м. Луцьк, 23-25 вересня 2010 р.)

І Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 29 червня-2 липня 2011 р.)

ІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 28-30 травня 2015 р.)

Студентська науково-практична конференція “Виховання громадянина України – стратегічна мета національно-патріотичного виховання сьогодення” (м. Кам’янець-Подільський, 23-24 жовтня 2017 року)

д.психол.н., професор, президент Академії Акмеологічних наук, член-кореспондент РАО Н.В. Кузьміна у КПНУ ім. Івана Огієнка

  Професор Дуткевич Т.В. на святковому концерті, присвяченому 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Доцент Панчук Н.П. на святкуванні 100-річчя університету

Панчук Н.П. разом зі студентами педагогічного факультету

Доцент Савицька О.В. на стажуванні у Католицькому Люблінському університеті Іоанна Павла II (16-28 серпня 2017)

 

Виступ проф. Дуткевич Т.В. на Міжнародному науковому симпозіумі, присвяченого 150- річчю від дня народження “Просвітницька діяльність Софії Русової” (2006 р.)

Заняття проводить кандидат психологічних наук, доцент Савицька О.В.

Савицька О.В. – член спеціалізованої вченої ради К 26.133.04 із захисту кандидатських дисертацій при Київському університеті імені Бориса Грінченка

Д.психол.н., професор, член-кор. НАПН України Карамушка Л.М. та к. психол.н., ст.викладач Толков О.С. під час опонування канд. дис. Мельніченко О.І. (м. Київ, 30.06.2017 р.)

Викладачі кафедри та д.психол.н., професор Бондаренко О.Ф.

Федорчук В.М., Бондаренко О.Ф., Савицька О.В., Дуткевич Т.В.

Науково-практичний семінар (смт. Кельменці, 21 вересня 2011 р.)

Професор Дуткевич Т.В. виступає опонентом кандидатської дисертації у Київському університеті імені Бориса Грінченка

 

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить