Кафедра психології освіти функціонує у складі факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з 1989 року.

Навчально-виховний процес забезпечують 8 викладачів:

– 1 кандидат психологічних наук, професор: Т.В. Дуткевич;

– 4 кандидатів психологічних наук, доцентів: О.В. Савицька, Н.П. Панчук, О.Б. Столяренко, В.М. Сич;

– 3 кандидатів психологічних наук, старших викладачів: С.В. Дорофей, О.С. Толков, О.М. Чайковська.

Науковий доробок викладачів: підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях та у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій, симпозіумах, форумах.

На кафедрі функціонують 2 науково-дослідні лабораторії:

Навчально-наукова лабораторія педагогіки і психології вищої школи (Керівник: кандидат психологічних наук, доцент Савицька О.В.)

Науково-дослідна лабораторія організаційної психології (Керівник: кандидат психологічних наук, доцент Сич В.М.)