ДУТКЕВИЧ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
завідувач кафедри психології освіти,
кандидат психологічних наук, професор

ДУТКЕВИЧ Тетяна Вікторівна (16.10.1964, м. Кам’янець-Подільський) – дослідниця дитячої психології, психології творчості, конфліктології, психології управління, канд. психологічних н. (1990), професор (2014).   Навчалась в аспірантурі ін-ту психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ (1987-1990), наук. кер. канд психологічних н., с. н. с. В.К. Котирло. Захистила канд. дис. “Особливості пізнавальної діяльності дошкільників в умовах дитячої групи”(1990). З 1990 працює у Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, асист. (1990-1995), старш. викл. (1995-1997), доцент (1997-1998), зав. каф. психології освіти (2010). Розробила і викладала навч. курси з “Дитячої психології”, “Психології творчості”, “Психології управління”, “Конфліктології”, “Психології вищої школи”, “Вступу до спеціальності”. Пройшла наукове стажування у вишах Республіки Польща (м. Краків, 2002; м. Варшава, 2010). Наук. кер. успішно захищених канд. дис. (В.А. Терещенко, 2009; О.Б. Столяренко, 2013; О.М. Чайковська, 2014). Нагороджена знаком “Відмінник освіти України” МОН України (2005). Автор понад 150 наук. і наук.-метод. праць. 

Список наукових праць кандидата психологічних наук, професора Дуткевич Т.В.